Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Âl-i İmrân Suresi, Kuran-ı Kerim 3. Suresi, Kuran-ı Kerim 4. cüz, Kuran 64. Sayfa - Âl-i İmrân Suresi - 16. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Âl-i İmrân Suresi - 200 ayettir
* Kuran-ı Kerim 64. sayfa / 4. Cüz
* Âl-i İmrân Suresi - 16. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 64. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Âl-i İmrân suresi 116. Ayet - İnkar edenlerin ne malları ne evlatları, onlara Allah’a karşı bir yarar sağlar İşte onlar cehennemliktirler Onlar orada ebedi kalacaklardır
Âl-i İmrân suresi 117. Ayet - Onların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerini vurup mahveden kavurucu ve soğuk bir rüzgarın durumu gibidir Allah onlara zulmetmedi Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar
Âl-i İmrân suresi 118. Ayet - Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar Hep sıkıntıya düşmenizi isterler Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür Eğer düşünürseniz size âyetleri açıkladık
Âl-i İmrân suresi 119. Ayet - İşte siz öyle kimselersiniz ki, onları seversiniz, onlar ise, bütün kitaplara iman ettiğiniz halde sizi sevmezler Onlar sizinle karşılaştıkları zaman inandık derler Ama kendi başlarına kaldıklarında, size karşı kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar De ki: Öfkenizden ölün! Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) bilir
Âl-i İmrân suresi 120. Ayet - Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler Eğer siz sabırlı olur, Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız onların hileleri size hiçbir zarar vermez Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır
Âl-i İmrân suresi 121. Ayet - Hani sen mü’minleri (Uhud’da) savaş mevzilerine yerleştirmek için, sabah erken ailenden (evinden) ayrılmıştın Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 64. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam