Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Âl-i İmrân Suresi, Kuran-ı Kerim 3. Suresi, Kuran-ı Kerim 4. cüz, Kuran 67. Sayfa - Âl-i İmrân Suresi - 19. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Âl-i İmrân Suresi - 200 ayettir
* Kuran-ı Kerim 67. sayfa / 4. Cüz
* Âl-i İmrân Suresi - 19. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 67. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Âl-i İmrân suresi 141. Ayet - Bir de Allah, iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar
Âl-i İmrân suresi 142. Ayet - Yoksa siz; Allah, içinizden cihad edenleri (sınayıp) ayırt etmeden ve yine sabredenleri (sınayıp) ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?
Âl-i İmrân suresi 143. Ayet - Andolsun, siz ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz İşte onu gördünüz, ama bakıp duruyorsunuz
Âl-i İmrân suresi 144. Ayet - Muhammed, ancak bir peygamberdir Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır
Âl-i İmrân suresi 145. Ayet - Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz Kim de ahiret mükafatını isterse, ona da ondan veririz Biz şükredenleri mükafatlandıracağız
Âl-i İmrân suresi 146. Ayet - Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler Allah sabredenleri sever
Âl-i İmrân suresi 147. Ayet - Onların sözleri ancak, Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut Kâfir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti
Âl-i İmrân suresi 148. Ayet - Allah da onlara hem dünya nimetini, hem de ahiretin güzel mükafatını verdi Allah güzel davrananları sever
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 67. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam