Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Âl-i İmrân Suresi, Kuran-ı Kerim 3. Suresi, Kuran-ı Kerim 4. cüz, Kuran 68. Sayfa - Âl-i İmrân Suresi - 20. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Âl-i İmrân Suresi - 200 ayettir
* Kuran-ı Kerim 68. sayfa / 4. Cüz
* Âl-i İmrân Suresi - 20. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 68. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Âl-i İmrân suresi 149. Ayet - Ey iman edenler! Siz eğer kâfir olanlara uyarsanız sizi gerisin geriye (küfre) çevirirler de büsbütün hüsrana uğrarsınız
Âl-i İmrân suresi 150. Ayet - Hayır! Yalnız Allah yardımcınızdır O, yardımcıların en hayırlısıdır
Âl-i İmrân suresi 151. Ayet - Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah’a ortak koştuklarından dolayı; inkâr edenlerin kalplerine korku salacağız Barınakları da cehennemdir Zalimlerin kalacakları yer ne kötüdür
Âl-i İmrân suresi 152. Ayet - Andolsun, Allah, izniyle, onları (müşrikleri) kırıp geçirdiğiniz sırada size olan vadini gerçekleştirdi Nihayet sevdiğiniz şeyi (zaferi) size gösterdikten sonra, za’f gösterdiniz (Peygamber’in verdiği) emir konusunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz İçinizden dünyayı isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de Sonra sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi (Kaçıp hezimete uğradınız Buna rağmen) sizi bağışladı Allah mü’minlere karşı çok lütufkârdır
Âl-i İmrân suresi 153. Ayet - Peygamber, arkanızdan sizi çağırırken siz durmadan dağa yukarı kaçıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz Bundan dolayı Allah, size keder üstüne keder verdi ki, (bu durumlara alışasınız ve daha sonra) elinizden gidene, ve başınıza gelene üzülmeyesiniz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 68. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam