Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Âl-i İmrân Suresi, Kuran-ı Kerim 3. Suresi, Kuran-ı Kerim 3. cüz, Kuran 53. Sayfa - Âl-i İmrân Suresi - 5. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Âl-i İmrân Suresi - 200 ayettir
* Kuran-ı Kerim 53. sayfa / 3. Cüz
* Âl-i İmrân Suresi - 5. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 53. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Âl-i İmrân suresi 30. Ayet - Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleri ile kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır Allah kullarını çok esirgeyicidir
Âl-i İmrân suresi 31. Ayet - De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir
Âl-i İmrân suresi 32. Ayet - De ki: Allah’a ve Peygamber’e itaat edin Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez
Âl-i İmrân suresi 33,34. Ayet - Şüphesiz, Allah, Adem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldıAllah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir
Âl-i İmrân suresi 35. Ayet - Hani, İmran’ın karısı, Rabbim! Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım Benden kabul et Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti
Âl-i İmrân suresi 36. Ayet - Onu doğurunca, Rabbim! dedi, Onu kız doğurdum -Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir-7 Erkek, kız gibi değildir Ona Meryem adını verdim Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum
Âl-i İmrân suresi 37. Ayet - Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi Zekeriya’yı8 da onun bakımıyla görevlendirdi Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu Meryem, Bu sana nereden geldi? derdi O da Bu, Allah katından diye cevap verirdi Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık verir
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 53. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam