Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Âl-i İmrân Suresi, Kuran-ı Kerim 3. Suresi, Kuran-ı Kerim 3. cüz, Kuran 54. Sayfa - Âl-i İmrân Suresi - 6. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Âl-i İmrân Suresi - 200 ayettir
* Kuran-ı Kerim 54. sayfa / 3. Cüz
* Âl-i İmrân Suresi - 6. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 54. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Âl-i İmrân suresi 38. Ayet - Orada Zekeriya Rabbine dua etti: Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi
Âl-i İmrân suresi 39. Ayet - Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona, Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler diye seslendiler
Âl-i İmrân suresi 40. Ayet - Zekeriya, Ey Rabbim! Bana ihtiyarlık gelip çatmış iken ve karım da kısır iken benim nasıl çocuğum olabilir? dedi Allah, Öyledir, ama Allah dilediğini yapar dedi
Âl-i İmrân suresi 41. Ayet - Zekeriya, Rabbim! (çocuğum olacağına dair) bana bir alâmet ver dedi Allah da şöyle dedi: Senin için alâmet, insanlarla üç gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et
Âl-i İmrân suresi 42. Ayet - Hani melekler, Ey Meryem! Allah seni seçti Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı
Âl-i İmrân suresi 43. Ayet - Ey Meryem! Rabbine divan dur Secde et ve (onun huzurunda) rükû edenlerle beraber rükû et demişlerdi
Âl-i İmrân suresi 44. Ayet - (Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir Meryem’i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini (kur’a için) atarlarken sen yanlarında değildin (Bu konuda) tartışırlarken de yanlarında değildin
Âl-i İmrân suresi 45. Ayet - Hani melekler şöyle demişti: Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryemoğlu İsa Mesih’dir Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 54. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam