Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Bakara Suresi, Kuran-ı Kerim 2. Suresi, Kuran-ı Kerim 2. cüz, Kuran 21. Sayfa - Bakara Suresi - 21. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Bakara Suresi - 286 ayettir
* Kuran-ı Kerim 21. sayfa / 2. Cüz
* Bakara Suresi - 21. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 21. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Bakara suresi 142. Ayet - Bir takım kendini bilmez insanlar, Onları (müslümanları) yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir? diyecekler De ki: Doğu da, Batı da Allah’ındır Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir
Bakara suresi 143. Ayet - Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet29 yaptık Her ne kadar Allah’ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz, yönelmekte olduğun ciheti ancak; Resûl’e tabi olanlarla, gerisin geriye dönecekleri ayırd edelim diye kıble yaptık Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir Şüphesiz, Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir30
Bakara suresi 144. Ayet - (Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz (Merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz (Bundan böyle), yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) hep o yöne dönün Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rabblerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette bilirler Allah onların yaptıklarından habersiz değildir31
Bakara suresi 145. Ayet - Andolsun, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de, onlar yine senin kıblene uymazlar Sen de onların kıblesine uyacak değilsin Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 21. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam