Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Bakara Suresi, Kuran-ı Kerim 2. Suresi, Kuran-ı Kerim 2. cüz, Kuran 23. Sayfa - Bakara Suresi - 23. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Bakara Suresi - 286 ayettir
* Kuran-ı Kerim 23. sayfa / 2. Cüz
* Bakara Suresi - 23. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 23. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Bakara suresi 154. Ayet - Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin Hayır, onlar diridirler Ancak siz bunu bilemezsiniz34
Bakara suresi 155. Ayet - Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz Sabredenleri müjdele
Bakara suresi 156. Ayet - Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz derler
Bakara suresi 157. Ayet - İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır
Bakara suresi 158. Ayet - Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın (dininin) nişanelerindendir Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâ’be’yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur35 Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz, Allah onu bilir, karşılığını verir
Bakara suresi 159. Ayet - İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti Kitap’ta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder36
Bakara suresi 160. Ayet - Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar (lanetlenmekten) kurtulmuşlardır Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim
Bakara suresi 161. Ayet - Fakat âyetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir
Bakara suresi 162. Ayet - Onlar ebedî olarak lânet içinde kalırlar Artık ne kendilerinden azap hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır
Bakara suresi 163. Ayet - Sizin ilahınız bir tek ilahtır Ondan başka ilah yoktur O Rahmân’dır, Rahîm’dir
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 23. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam