Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Bakara Suresi, Kuran-ı Kerim 2. Suresi, Kuran-ı Kerim 2. cüz, Kuran 30. Sayfa - Bakara Suresi - 30. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Bakara Suresi - 286 ayettir
* Kuran-ı Kerim 30. sayfa / 2. Cüz
* Bakara Suresi - 30. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 30. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Bakara suresi 197. Ayet - Hac (ayları), bilinen aylardır51 Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir (Ahiret için) azık toplayın Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma)dır Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının
Bakara suresi 198. Ayet - (Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur Arafat’tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife’ye) akın ettiğinizde Meş’ar-i Haram’da Allah’ı zikredin52Onu, size gösterdiği gibi zikredin Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz
Bakara suresi 199. Ayet - Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah’tan bağışlanma dileyin Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir
Bakara suresi 200. Ayet - Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah’ı anın İnsanlardan, Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver diyenler vardır Bunların ahirette bir nasibi yoktur53
Bakara suresi 201. Ayet - Onlardan, Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır
Bakara suresi 202. Ayet - İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır Allah, hesabı pek çabuk görendir
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 30. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam