Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Bakara Suresi, Kuran-ı Kerim 2. Suresi, Kuran-ı Kerim 2. cüz, Kuran 38. Sayfa - Bakara Suresi - 38. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Bakara Suresi - 286 ayettir
* Kuran-ı Kerim 38. sayfa / 2. Cüz
* Bakara Suresi - 38. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 38. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Bakara suresi 238. Ayet - Namazlara ve orta namaza60 devam edin Allah’a gönülden boyun eğerek namaza durun
Bakara suresi 239. Ayet - Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız, namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın Güvenliğe kavuşunca da, Allah’ı, daha önce bilmediğiniz ve onun size öğrettiği şekilde anın (namazı normal vakitlerdeki gibi kılın)
Bakara suresi 240. Ayet - İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için, evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler Ama onlar (kendiliklerinden) çıkarlarsa, artık onların meşru biçimde kendileri ile ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir
Bakara suresi 241. Ayet - Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır Bu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur
Bakara suresi 242. Ayet - Düşünesiniz diye Allah size âyetlerini böyle açıklamaktadır
Bakara suresi 243. Ayet - Binlerce kişi oldukları halde, ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra da onları diriltti Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir Ama insanların çoğu şükretmezler
Bakara suresi 244. Ayet - Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir
Bakara suresi 245. Ayet - Kimdir Allah’a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin (Rızkı) Allah daraltır ve genişletir Ancak ona döndürüleceksiniz
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 38. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam