Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Bakara Suresi, Kuran-ı Kerim 2. Suresi, Kuran-ı Kerim 3. cüz, Kuran 41. Sayfa - Bakara Suresi - 41. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Bakara Suresi - 286 ayettir
* Kuran-ı Kerim 41. sayfa / 3. Cüz
* Bakara Suresi - 41. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 41. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Bakara suresi 253. Ayet - İşte peygamberler! Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık İçlerinden, Allah’ın konuştukları vardır Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir Meryemoğlu İsa’ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen (millet)ler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi Fakat ayrılığa düştüler Onlardan inananlar da vardı, inkar edenler de Yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi Lakin Allah dilediğini yapar
Bakara suresi 254. Ayet - Ey iman edenler! Hiçbir alış verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir
Bakara suresi 255. Ayet - Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır Diridir, kayyumdur63 Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir?64 O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez O, yücedir, büyüktür
Bakara suresi 256. Ayet - Dinde zorlama yoktur Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır O halde kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 41. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam