Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Bakara Suresi, Kuran-ı Kerim 2. Suresi, Kuran-ı Kerim 1. cüz, Kuran 6. Sayfa - Bakara Suresi - 6. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Bakara Suresi - 286 ayettir
* Kuran-ı Kerim 6. sayfa / 1. Cüz
* Bakara Suresi - 6. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 6. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Bakara suresi 38. Ayet - İnin oradan (cennetten) hepiniz Tarafımdan size bir yol gösterici (peygamber) gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir” dedik
Bakara suresi 39. Ayet - İnkâr edenler ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir Onlar orada ebedî kalacaklardır
Bakara suresi 40. Ayet - Ey İsrailoğulları !6 Size verdiğim nimeti hatırlayın Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim Yalnız benden korkun
Bakara suresi 41. Ayet - Elinizdeki Tevrat’ı tasdik edici olarak indirdiğimize (Kur’an’a) iman edin Onu inkâr edenlerin ilki olmayın Âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının
Bakara suresi 42. Ayet - Hakkı bâtılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin
Bakara suresi 43. Ayet - Namazı kılın, zekatı verin Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin
Bakara suresi 44. Ayet - Siz Kitabı (Tevrat’ı) okuyup durduğunuz halde, kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? (Yaptığınızın çirkinliğini) anlamıyor musunuz?
Bakara suresi 45. Ayet - Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin 7 Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir
Bakara suresi 46. Ayet - Onlar, Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler
Bakara suresi 47. Ayet - Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın
Bakara suresi 48. Ayet - Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz 8 Onlara yardım da edilmez
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 6. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam