Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Bakara Suresi, Kuran-ı Kerim 2. Suresi, Kuran-ı Kerim 1. cüz, Kuran 7. Sayfa - Bakara Suresi - 7. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Bakara Suresi - 286 ayettir
* Kuran-ı Kerim 7. sayfa / 1. Cüz
* Bakara Suresi - 7. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 7. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Bakara suresi 49. Ayet - Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık Bunda, size Rabbinizden (gelen) büyük bir imtihan vardı
Bakara suresi 50. Ayet - Hani, sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk
Bakara suresi 51. Ayet - Hani, biz Mûsâ ile kırk gece için sözleşmiştik Sizler ise onun ardından (kendinize) zulmederek bir buzağıyı tanrı edinmiştiniz
Bakara suresi 52. Ayet - Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik
Bakara suresi 53. Ayet - Hani, doğru yolu tutasınız diye Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) ve Furkan’ı9 vermiştik
Bakara suresi 54. Ayet - Mûsâ kavmine dedi ki: “Ey kavmim! Sizler, buzağıyı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün (kendinizi düzeltin) Bu, Yaratıcınız katında sizin için daha iyidir Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti Çünkü o, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir”
Bakara suresi 55. Ayet - Hani siz, “Ey Mûsâ! Biz Allah’ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız” demiştiniz Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı
Bakara suresi 56. Ayet - Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik
Bakara suresi 57. Ayet - Bulutu üstünüze gölge yaptık Size, kudret helvası ile bıldırcın indirdik Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin” (dedik) Onlar (verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle) bize zulmetmediler fakat, kendilerine zulmediyorlardı
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 7. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam