Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Cin Suresi, Kuran-ı Kerim 72. Suresi, Kuran-ı Kerim 29. cüz, Kuran 571. Sayfa - Cin Suresi - 1. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Cin Suresi - 28 ayettir
* Kuran-ı Kerim 571. sayfa / 29. Cüz
* Cin Suresi - 1. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 571. sayfa -  >>  sonraki sayfa
Cin Suresi


Bismillahirrahmânirrahîm
Cin Suresi 1 ve 2. Ayet - (Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız."
Cin Suresi 3. Ayet - Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.
Cin Suresi 4. Ayet - Demek bizim beyinsiz olanımız, Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.
Cin Suresi 5. Ayet - Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.
Cin Suresi 6. Ayet - Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.
Cin Suresi 7. Ayet - Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.
Cin Suresi 8. Ayet - Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk.
Cin Suresi 9. Ayet - Hâlbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur.
Cin Suresi 10. Ayet - Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?
Cin Suresi 11. Ayet - Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz.
Cin Suresi 12. Ayet - Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde âciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu âciz bırakamayacağımızı anladık.
Cin Suresi 13. Ayet - Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur'an'ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar.
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 571. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam