Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Mümtehine Suresi, Kuran-ı Kerim 60. Suresi, Kuran-ı Kerim 28. cüz, Kuran +548. Sayfa - Mümtehine Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü* Mümtehine Suresi - 13 ayettir
* Kuran-ı Kerim +548. sayfa / 28. Cüz
* Mümtehine

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << +548. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Medine döneminde inmiştir. 13 âyettir. Onuncu âyette, Hudeybiye antlaşmasından sonra müşrikler arasından çıkıp Medine’ye gelen ve müslüman olduklarını söyleyen kadınların imtihan edilmeleri emredildiği için sûreye mecazen, “imtihan eden” anlamında “mümtehine” denmiştir. Sûrede başlıca, Allah için sevmek, Allah için buğz etmek ve müslümanlarla kâfirler arasındaki ilişkilere dair bazı uyarılar konu edilmektedir.
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!


Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın
"infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz


Follow @rww on Twitter

"Kuran-ı Kerim" de Ara


   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << +548. sayfa -  >>  sonraki sayfa
BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR

Airport Codes of Countries

Havaalanları Uydu Görüntüsü, IATA Kodları - ICAO Kodlarıkuransuresiayet.com, reklam