Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Mümtehine Suresi, Kuran-ı Kerim 60. Suresi, Kuran-ı Kerim 28. cüz, Kuran 550. Sayfa - Mümtehine Suresi - 3. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Mümtehine Suresi - 13 ayettir
* Kuran-ı Kerim 550. sayfa / 28. Cüz
* Mümtehine Suresi - 3. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 550. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Mümtehine Suresi 12. Ayet - Ey Peygamber! Mü'min kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Mümtehine Suresi 13. Ayet - Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kâfirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin.


Saff Suresi


Bismillahirrahmânirrahîm
Saff Suresi 1. Ayet - Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Saff Suresi 2. Ayet - Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
Saff Suresi 3. Ayet - Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.
Saff Suresi 4. Ayet - Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.
Saff Suresi 5. Ayet - Hani Mûsâ kavmine, "Ey kavmim! Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz hâlde, niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini (doğru yoldan) saptırdı. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 550. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam