Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Şu’arâ Suresi, Kuran-ı Kerim 26. Suresi, Kuran-ı Kerim 19. cüz, Kuran 370. Sayfa - Şu’arâ Suresi - 5. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Şu’arâ Suresi - 227 ayettir
* Kuran-ı Kerim 370. sayfa / 19. Cüz
* Şu’arâ Suresi - 5. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 370. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Şuara Suresi 84. Ayet - Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.
Şuara Suresi 85. Ayet - Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.
Şuara Suresi 86. Ayet - Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır.
Şuara Suresi 87. Ayet - (Kulların) diriltilecekleri gün beni utandırma!
Şuara Suresi 88. Ayet - O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!
Şuara Suresi 89. Ayet - Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka.
Şuara Suresi 90. Ayet - Cennet, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak.
Şuara Suresi 91 92 ve 93. Ayet - Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara, "Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" denilecek.
Şuara Suresi 94 ve 95. Ayet - Artık onlar ve o azgınlar ile İblis'in askerleri hepsi birden tepetakla oraya atılırlar.
Şuara Suresi 96. Ayet - Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler:
Şuara Suresi 97. Ayet - Allah'a andolsun! Biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.
Şuara Suresi 98. Ayet - Çünkü sizi, âlemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk.
Şuara Suresi 99. Ayet - Bizi ancak (önderlerimiz olan) suçlular saptırdı.
Şuara Suresi 100. Ayet - İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok.
Şuara Suresi 101. Ayet - Candan bir dostumuz da yok.
Şuara Suresi 102. Ayet - Keşke (dünyaya) bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak.
Şuara Suresi 103. Ayet - Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi.
Şuara Suresi 104. Ayet - Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
Şuara Suresi 105. Ayet - Nûh'un kavmi de Peygamberleri yalanladı.
Şuara Suresi 106. Ayet - Hani kardeşleri Nûh, onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"
Şuara Suresi 107. Ayet - Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.
Şuara Suresi 108. Ayet - Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Şuara Suresi 109. Ayet - Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
Şuara Suresi 110. Ayet - O hâlde, Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!
Şuara Suresi 111. Ayet - Dediler ki: "Sana hep aşağılık kimseler uymuş iken, biz hiç sana inanır mıyız?"
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 370. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam