Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Zuhruf Suresi, Kuran-ı Kerim 43. Suresi, Kuran-ı Kerim 25. cüz, Kuran 492. Sayfa - Zuhruf Suresi - 5. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü




* Zuhruf Suresi - 89 ayettir
* Kuran-ı Kerim 492. sayfa / 25. Cüz
* Zuhruf Suresi - 5. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 492. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Zuhruf Suresi 48. Ayet - Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye, onları azaba uğrattık.
Zuhruf Suresi 49. Ayet - (Onlar azabı görünce) "Ey büyücü! Sana verdiği söze dayanarak, bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz" dediler.
Zuhruf Suresi 50. Ayet - Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerinden dönüyorlar.
Zuhruf Suresi 51. Ayet - Firavun, kavmine seslenerek dedi ki: "Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz?"
Zuhruf Suresi 52. Ayet - Yoksa ben, şu zavallı, nerede ise maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim?
Zuhruf Suresi 53. Ayet - (Eğer doğru söylüyorsa) ona altın bilezikler atılmalı, yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?
Zuhruf Suresi 54. Ayet - Firavun, kavmini küçük düşürdü (ezdi). Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu.
Zuhruf Suresi 55. Ayet - Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öç aldık, hepsini suda boğduk.
Zuhruf Suresi 56. Ayet - Onları, sonradan gelecek inkârcılara, geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık.
Zuhruf Suresi 57. Ayet - Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin, senin kavmin (seni susturacak bir delil buldukları zannıyla) hemen şamata etmeye başlar.
Zuhruf Suresi 58. Ayet - Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa İsa mı? dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur.
Zuhruf Suresi 59. Ayet - İsa, sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları'na örnek kıldığımız bir kuldur.
Zuhruf Suresi 60. Ayet - Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,



Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!



   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 492. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara






TESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam