Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Zuhruf Suresi, Kuran-ı Kerim 43. Suresi, Kuran-ı Kerim 25. cüz, Kuran 492. Sayfa - Zuhruf Suresi - 5. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Zuhruf Suresi - 89 ayettir
* Kuran-ı Kerim 492. sayfa / 25. Cüz
* Zuhruf Suresi - 5. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 492. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Zuhruf Suresi 48. Ayet - Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye, onları azaba uğrattık.
Zuhruf Suresi 49. Ayet - (Onlar azabı görünce) "Ey büyücü! Sana verdiği söze dayanarak, bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz" dediler.
Zuhruf Suresi 50. Ayet - Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerinden dönüyorlar.
Zuhruf Suresi 51. Ayet - Firavun, kavmine seslenerek dedi ki: "Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz?"
Zuhruf Suresi 52. Ayet - Yoksa ben, şu zavallı, nerede ise maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim?
Zuhruf Suresi 53. Ayet - (Eğer doğru söylüyorsa) ona altın bilezikler atılmalı, yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?
Zuhruf Suresi 54. Ayet - Firavun, kavmini küçük düşürdü (ezdi). Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu.
Zuhruf Suresi 55. Ayet - Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öç aldık, hepsini suda boğduk.
Zuhruf Suresi 56. Ayet - Onları, sonradan gelecek inkârcılara, geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık.
Zuhruf Suresi 57. Ayet - Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin, senin kavmin (seni susturacak bir delil buldukları zannıyla) hemen şamata etmeye başlar.
Zuhruf Suresi 58. Ayet - Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa İsa mı? dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur.
Zuhruf Suresi 59. Ayet - İsa, sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları'na örnek kıldığımız bir kuldur.
Zuhruf Suresi 60. Ayet - Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 492. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam